• Hotline:
  • Email:

Retourneren

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)


a. Aan: Fruit Fly Ninja

Maasboulevard 100, BlueCity unit 2

3063 NS  Rotterdam

info@fruitflyninja.com

    

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

    de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

    de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

    de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

    herroept/herroepen*

        

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]   

d. [Naam consumenten(en)] 

e. [Adres consument(en)] 

f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.